Slovník pojmů

Slovník stavebních a izolatérských pojmů

Stavebnictví obsahuje široký rozsah frází a pojmů, některé najdete níže vysvětlené.

Hydroizolace

důležitá vrstva, která zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu.

Protikorozní nátěr

někdy také označovány jako antikorozní nátěry. Přispívají ke snižování korozních ztrát a škod na kovech, prvcích budov, stavbách a průmyslových projektech. Jsou důležité pro delší životnost stavby.

Antikorozní nátěry

povrchová úprava kovů pro prodloužení životnosti.

Alkorplan

hydroizolační fólie z měkčeného PVC, zvýšená odolnost proti UV záření.

Krov

nosná konstrukce střechy, účelem krovu je nést střešní krytinu a přenášet zatížení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny stavby.

Tepelné ztráty

 ztráty tepla, které vznikají prostupem tepla z vyhřátých prostor stavebními konstrukcemi směrem ven.

Termovrstva

přídavná tepelná izolace, která se montuje na venkovní zdi novostaveb a rovněž při sanacích.

Tlaková voda

voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.

Tvar střechy

odpovídá využití budovy, často jsou vázány na charakter krajiny. Nejčastější tvary střech: plochá, polovalbová, sedlová, jednoboká valbová, mansardová, pultová, rovnostranná sedlová, stanová.

Arkýř

předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.

Asfalt

černý, viskózní, lepivý, tavitelný materiál, používá se k izolaci zdiva proti vlhkosti. Asfalt se používá pískovaný nebo nepískovaný, na střešní a vlnité lepenky.

Atika

v minulosti ozdobný prvek nad vlastní střechou. Dnes ukončení ploché střechy.

Fasáda

vnější vrstva budovy. Ve stavebním plánu se fasády značí jako pohledy.

Mansardová střecha

rozšiřuje prostor podkrovních místností. Spodní část její střešní plochy má větší sklon než horní část.

Nosníky, trámy

nosné stavební prvky, které přebírají např. zatížení stropu. V železobetonových konstrukcích se nazývají průvlaky, v ocelových konstrukcích nosníky.

Okapnice

na oknech a dveřích, které jsou bez ochrany vystaveny dešti, by měla být namontována okapnice, odvádějící dešťovou vodu.

Sádrokarton

neslouží jako nosná konstrukce, ale je vhodný především pro tzv. suchý způsob zdění – zateplení, vnitřní rekonstrukce, snížení stropů… Pro sádrokartony jsou typické vlastnosti sádry.

Střešní deska

strop podlaží, masivní nebo z lehké konstrukce, který zároveň může vytvořit střechu budovy (plochá střecha).

Střešní izolace

dobrá střešní izolace v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě přispívá k vytvoření příjemného klimatu v budově.

Střešní krytina

podle sklonu střechy jsou k zastřešení používány různé materiály. Čím mírnější sklon střecha má, tím musí být krytina vodotěsnější, aby byla dešťová voda bezpečně odvedena.

Střešní plášť

vrstva, která odvádí vodu ze střechy. U střech s určitým sklonem tvoří zastřešení (např. tašky), u plochých střech i hydroizolační vrstvu (např. vícevrstvá asfaltová lepenka).

Střešní Vikýř

vznikne zabudováním svislých oken do šikmé střechy. Tak se vytvoří v prostoru pod střechou více místa a výhled je lepší než střešními okny.

Střešní žlab

odvádí ze (šikmé) střechy odtékající dešťovou vodu. Svislým dešťovým svodem je napojen na kanalizaci. Střešní žlaby jsou zhotovovány z měděného, pozinkovaného plechu nebo z plastu.

Studená střecha

je odvětrávaná, dvojplášťová střecha, která je tepelně izolovaná. Mezi tepelnou izolací a střešní krytinou je vzduchový prostor s přívodem a odvodem vzduchu na okraji střechy.

Štuk

směs vápna (sádry) a jemného písku na vrchní omítky, která rychle tuhne. Známější než ornamentální výzdoba ze sádry (právě štukatérská sádra).

Tepelná roztažnost

změny rozměrů stavebních dílců nebo stavebních prvků způsobené zvýšením teploty.

Teplá střecha

ploché střechy jsou obecně zhotoveny jako teplé střechy (neodvětrávané, jednoplášťové střechy). Na rozdíl od studené střechy je teplá střecha zabezpečena nevětranou tepelnou izolací.

Vaznice

vodorovné nosníky krovu, které přenášejí zatížení krokví.

Valbová střecha

má střešní plochy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy.

Tmel

slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.

Swepco

kvalitní asfaltový hydroizolační materiál z USA. Aplikuje se litou technologií s jedinečnou vlastností – nemá problematické spoje.

Jaký problém trápí Vás?

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Auto.